PELEPASAN PESERTA DIDIK KELAS IX

Peserta didik kelas IX tahun pelajaran 2018/200-2019 berjumlah 360 siswa, dinyatakan lulus 100%