Mengawal dan memperkenalkan demokrasi serta ketetenegaraan kepada peserta didik